fbpixel

Linnaorienteerumispäevakute juhend 2018. hooaeg 


Eesmärk ja visioon:​ Linnaorienteerumise eesmärk on teha orienteerumispäevakutel osalemine võimalikult kättesaadavaks, tuues päevakud avalikku linnaruumi. Linnaorienteerumisega on lihtne alustada, sest päevakud toimuvad enamasti terviseradadega parkmetsades või asumites, mistõttu pole maastikud sedavõrd keerulised. Sellegipoolest saavad ka tulihingelisemad sportlased ja kogenud harrastajad oma võimeid piisavalt proovile panna.
 
Toimumisaeg:​ Talvisel perioodil (13. jaanuar - 25. märts ning 7. oktoober - 15. detsember) nädalavahetusel start avatud kell 11:00 - 12:30 (finiš suletakse 13:00).
                          Suvisel perioodil (26. märts - 1. oktoober) esmaspäeviti kell 17:00 - 19:30 (finiš suletakse 20:00)


 
Asukohad:​ Päevakute täpsemad asukohad on toodud kodulehel kalenderplaani all.  
[​2018 kalenderplaan​Osavõtutasud:​ Täiskasvanud ­ 5 € 
                         Pensionärid, üliõpilased (kuni 27.a k.a) ­ 3 € 
                         Kooliõpilased (kuni 18.a k.a) ja koolieelikud ­ Tasuta 
 
                         SporIdent märkekiibi rent ­ 1 € (kooliõpilastele tasuta) 
 
 
                         Täiskasvanute 10­korra pilet* ­ 40 € 
                         Pensionäride, üliõpilaste 10­korra pilet* ­ 25 € 
                         *10­korra pilet on isikluline ja kehtib alates esimesest kasutuskorrast 4 kuud (saab kasutada ka Metsaorienteerumise sarjas).


Rajad: 

Lühend

Kirjeldus

Pikkus

R1

Tehniline keskmine

5,0...6,0 km

R2

Tehniline lühike

3,5...4,0 km

R3

Lihtne lühike

2,0...3,5 km

R4

Väga lihtne väga lühike

1,0...1,5 km

RS*

Seklusrada     

3,0...6,0 km

RV**

Valik

 

RRO***     

Ratta-o

4,0...8,0 km


*seiklusrada on mittetraditsiooniline orienteerumisrada, millel on tavapärasest erinev 
kontrollpunktide läbimise järjekord, eriline orienteerumisülesanne või spetsiifiline kaart 
**valikorienteerumisel saab osaleja valida ise kontrollpunktide läbimise järjekorra, tulemuse 
edukuse määrab läbitud kontrollpunktide arv, kontrollaeg lõppeb finiši sulgemisega 
***rattaorienteerumise rada on nendel päevakutel, millel on kalenderplaanis vastav märge 


Parkimine:​ Linnaorienteerumise päevakutel toimub autode parkimine avalikus linnaruumis, 
kus tuleb järgida liiklusseadust ja/või maaomaniku ettekirjutatud tingimusi. Enne päevakule 
minekut, palun tutvu alati päevaku lisainfos väljatoodud võimalike parkimisvõimalustega. 
Võimaluse korral kasuta Tallinna ühistransporti. 


Märkesüsteem:​ Linnaorienteerumise päevakutel kasutatakse kõikidel radadel 
märkesüsteemina SportIdent­kiipi. Kasutada saab SI­kiipe versioonidega 5 kuni 11 (ning 
SI­air). Igal osalejal peab olema SI­kiip. Vajadusel saab SI­kiibi rentida infotelgist. Renditud 
SI­kiip tuleb tagastada korraldajatele. Renditud SI­kiibi kaotamisel tuleb tasuda 35 € (SI kiip 
5. versioon) või 55 € (SI kiip uuem versioon).  

 
SI-­kiibiga toimi nii: 

 
Reeglid:​ Linnaorienteerumise päevakutel kehtivad ​EOL võistlusreeglid​ ning kaardid on 
joonistatud vastavalt orienteerumiskaardi leppemärkidele. Vastavalt eelnevale on keelatud 
ületada või läbita objekte, mille ületamine või läbimine on keelatud (joonisel violetse taustada 
seletatud leppemärgid).

Jäädvustamine: Linnaorienteerumise päevakute korraldajal on õigus jäädvustada (pildi ning video näol) Linnaorienteerumise päevakute osalejaid.
Päevakutel tehtud pilte ning videoid võidakse kasutada orienteerumist tutvustavates artiklites, kampaaniates ning sotsiaalmeedias.


Linnaorienteerumise päevakutel osaledes kinnitab päevakuline, et on tutvunud Linnaorienteerumise üldjuhendiga.Peakorraldaja:​ Tomi-­Andre Piirmets  ​tomi@sk100.ee​  56692334 
www.linnaorienteerumine.ee