Linnaorienteerumispäevakute juhend 2024. hooaeg

 

Eesmärk ja visioon:​ Linnaorienteerumise eesmärk on teha orienteerumispäevakutel osalemine võimalikult kättesaadavaks, tuues päevakud avalikku linnaruumi. Linnaorienteerumisega on lihtne alustada, sest päevakud toimuvad enamasti terviseradadega parkmetsades või asumites, mistõttu pole maastikud sedavõrd keerulised. Sellegipoolest saavad ka tulihingelisemad sportlased ja kogenud harrastajad oma võimeid piisavalt proovile panna.

 

Toimumisaeg:​ Talvisel perioodil (14. jaanuar - 24. märts ning 27. oktoober - 15. detsember) pühapäeviti start avatud kell 11:00 - 12:30 (finiš suletakse 13:00).

                         Suvisel perioodil (25. märts - 21. oktoober) esmaspäeviti kell 17:00 - 19:30 (finiš suletakse 20:00)


Asukohad:​ Päevakute täpsemad asukohad on toodud kodulehel kalenderplaani all.  

[2024 kalenderplaan]


Osavõtutasud:

 

Osalemine oma

SI-kiibiga

Osalemine rendi

SI-kiibiga

10x osavõtukaart**

10x osavõtukaart

SI-kiibi rendiga**

Täispilet

9€

10€

80€

90€

Pensionär (65-.. a)

5€

6€

40€

50€

Üliõpilane (21-25 a)

5€

6€

40€

50€

Noored (0-20 a)*

3€

3€

 

 

 

* - vaid EOL koodi olemasolul.

** - 10­x osavõtukaart on isikluline ja kehtib alates esimesest kasutuskorrast 6 kuud.

 

PS! Osavõtutasu on võimalik tasuda ka kasutades Stebby keskkonda.


Rajad:

Lühend

Kirjeldus

Pikkus

Punane

Tehniline keskmine

5,0...6,0 km

Oranž

Tehniline lühike

3,5...4,0 km

Roheline

Lihtne lühike

2,0...3,5 km

Sinine

Väga lihtne väga lühike

1,0...1,5 km

Seiklus

Seklusrada     

3,0...6,0 km

Valik

Valik

 

RO-Lühike   

Ratta-o

4,0...8,0 km

 
*seiklusrada on mittetraditsiooniline orienteerumisrada, millel on tavapärasest erinev

kontrollpunktide läbimise järjekord, eriline orienteerumisülesanne või spetsiifiline kaart

**valikorienteerumisel saab osaleja valida ise kontrollpunktide läbimise järjekorra, tulemuse

edukuse määrab läbitud kontrollpunktide arv, kontrollaeg lõppeb finiši sulgemisega

***rattaorienteerumise rada on nendel päevakutel, millel on kalenderplaanis vastav märge


Parkimine:​ Linnaorienteerumise päevakutel toimub autode parkimine avalikus linnaruumis,

kus tuleb järgida liiklusseadust ja/või maaomaniku ettekirjutatud tingimusi. Enne päevakule

minekut, palun tutvu alati päevaku lisainfos väljatoodud võimalike parkimisvõimalustega.

Võimaluse korral kasuta Tallinna ühistransporti.


Märkesüsteem:​ Linnaorienteerumise päevakutel kasutatakse kõikidel radadel

märkesüsteemina SportIdent­ kiipi. Kasutada saab SI-­kiipe versioonidega 5 kuni 11 (ning

SI-­air). Igal osalejal peab olema SI-­kiip. Vajadusel saab SI­-kiibi rentida infotelgist. Renditud

SI-­kiip tuleb tagastada korraldajatele. Renditud SI­-kiibi kaotamisel tuleb tasuda 60 €.  


SI-­kiibiga toimi nii:

‣ Stardis, enne rajale minekut tühjenda SI-kiip vastavas SI-jaamas (Clear)

Kui kasutad SI Active kiipi, siis aktiveeri see ka ‘SI-AIR active’ jaamas)

Võistlusaja käivitamiseks, pane oma SI-kiip stardijaama (Start)

Igas kontrollpunktis tee märge kontrollpunkti SI-jaamas. Jälgi, et SI-jaam annaks valgus ja/või helisignaali.

Võistlusaeg peatub, kui paned oma SI-kiibi finišijoonel SI-jaama (Finiš)

Pärast finišeerumist loeb finišikohtunik Sinu SI-kiibist tulemused arvutisse ja annab Sulle väljaprinditud tulemustetseki.


Reeglid:​ Linnaorienteerumise päevakutel kehtivad ​EOL võistlusreeglid​ ning kaardid on

joonistatud vastavalt orienteerumiskaardi leppemärkidele. Vastavalt eelnevale on keelatud

ületada või läbita objekte, mille ületamine või läbimine on keelatud (joonisel violetse taustada

seletatud leppemärgid).


Jäädvustamine: Linnaorienteerumise päevakute korraldajal on õigus jäädvustada (pildi ning video näol) Linnaorienteerumise päevakute osalejaid.

Päevakutel tehtud pilte ning videoid võidakse kasutada orienteerumist tutvustavates artiklites, kampaaniates ning sotsiaalmeedias.


Linnaorienteerumise päevakutel osaledes kinnitab päevakuline, et on tutvunud Linnaorienteerumise üldjuhendiga.

Kõigi osalejate tulemused talletatakse koos nime ja ajaga arhiivi.


Peakorraldaja:​ Tomi-­Andre Piirmets  ​tomi@sk100.ee​ 56692334

www.linnaorienteerumine.ee


Tulemused ja info: Piibe Tammemäe piibe@sk100.ee